/ Forside / Om DiGiDi
Share |

Om DiGiDi

Baggrund

Har du spørgsmål til DiGiDi, så se om de ikke skulle være besvaret i vores community her

Vi havde en vision om, hvordan Internettet burde anvendes til distribution og salg af digitale værker:
'Operation Mike'

Efter at have afholdt en længere række præsentationer for nøglepersoner, fra så godt som alle interesseorganisationer inden for dansk oplevelsesindustri, afsluttende med et personligt møde med Kulturminister Brian Mikkelsen i februar 2003, besluttede vi at forme et andelsselskab.
(Hent Brev til Kulturministeren 29.12.03)

På mødet med ministeren, der tog godt en time, gennemgik vi vores store plan om et fællesejet distributionsnetværk. Et netværk bør og skal være fællesejet, ligesom elnettet, vandforsyningen, vejnettet osv. Den slags kan ikke være i privateje, hvis det skal fungere efter hensigten.

Læs og kommentér Operation Mike. Projektbeskrivelsen som den blev forelagt for daværende kulturminister Brian Mikkelsen (interaktivt Google-dokument). 
Eller Hent i .pdf til print

På trods af ministerens udelte umiddelbare begejstring, fik vi den meddelelse fra departementet, at idéen var god, men burde komme fra et privat initiativ.

Konklusionen var derfor, at der ikke var nogen, der ville gøre det for os, endsige give tilskud til planen, så vi måtte gøre det selv...

DiGiDi blev derfor stiftet under navnet 'De Kreatives Uafhængige Andelsselskab a.m.b.a.' (DKUA) ved den stiftende generalforsamling den 1. maj 2003 - en ledig kampdag.
Senere med binavnet DiGiDi - Digital Distribution.

For at få en detaljeret beskrivelse af 'Operation Mike', som er forløbet op til stiftelsen, visionen og missionen, hent og læs 'Tale ved den stiftende generalforsamling')


(Video: Produceret af Benny Hansen. Kamera Carsten Adelhøj '09)


Andelsselskabets formål er udelukkende:
"At sikre medejerne adgang til den optimale digitale distribution af deres værker. Dette skal ske igennem etablering og drift af eget distributionssystem og/eller igennem samarbejdsaftaler med leverandører.
(Citat: Formålsparagraffen i DiGiDi's vedtægter).

Andelsselskabet er ejet i lige andele af medejerne; andelshaverne.

Én andel, én stemme.

Alle medejere er personer, og en medejer må højst eje én andel.

Altså et ægte demokratisk selskab og ægte deleøkonomi.

Et andelsselskab må ikke tjene penge.
Alt overskud skal fordeles til Andelshaverne i forhold til deres salg, eller spares op til fælles investeringer.

Der er derfor ingen passive investorer, mellemmænd eller andre, der kan profitere på andelshavernes arbejde.

På den måde sikrede vi, at DiGiDis medejere altid vil få det optimale ud af distribution og salg igennem DiGiDi.

Ved at tegne en Andel låner du 1.000,- til DiGiDi. Pengene anvendes til fælles investeringer.
Du kan altid sælge dit andelsbevis tilbage til DiGiDi og få lånet tilbage.

Læs mere om DiGiDis musikdistribution og andre services til andelshaverne

Hvem er 'De Kreative'?
Alle de mennesker, som er egentligt skabende, kan betegnes som kreative.
Ud over kunstnere, regnes de fleste mediemedarbejdere, programmører, forsknings og udviklingsmedarbejdere, folk fra reklamebranchen samt flere andre brancher som kreative.

Undersøgelser viser, at op imod 1/3 af befolkningen arbejder inden for kreative brancher.
I vækstområder er procentdelen størst. Deraf kan en lille del betegnes som 'Core-creative' (Komponisten og forfatteren).
De øvrige hjælper med at manifestere idéerne (sangere, musikere, producere, teknikere, pladeselskaber, PR-folk mv.).

Det er alle de kreative personer, der tilsammen skaber værdien i produkterne, uanset om der er tale om en ny film, et nyt software-produkt eller et nyt middel imod sukkersyge.
Det er deres indsats der gør, at en CD uden indhold koster 4 kr. imens en musik-cd kan sælges dyrere. Det er udelukkende 'De Kreatives' indsats, der skaber denne værditilvækst.

Så jo flere kreative der får lov at udfolde sig, des større værdi skabes der.
Derfor er det vigtigt, at så stor en del af indtægterne går tilbage til de kreative og innovative miljøer.

Samtidig skaber kreativt og innovativt arbejde arbejdspladser, som IKKE kan eksporteres.
Dogmefilm kan nu en gang ikke produceres på licens i Kina. Og de digitale produkter leveret via internettet er yderst CO2 venlige.

I yderste konsekvens er alle mennesker kreative.
Alle besidder en viden eller kan skabe et værk, der kan formidles, og som har værdi for andre, om det så er løsningen til en kryds og tværs, en strikkeopskrift eller 10 gode adresser på restauranter i Prag.

Således er der ingen begrænsninger for, hvem der kan få glæde af at blive medejer af DiGiDi.


HVAD kan DiGiDi distribuere og sælge?
DiGiDis distribution er rettet imod værker, der kan distribueres digitalt, såsom musik, film, tegneserier, tegnefilm, tegninger, fotografier derunder fotos af malerier, e-learningmoduler, software, computerspil, undervisningsmateriale, videooptagelser af sport, teater o.l., artikler, noveller, digte, bøger og billetter.

Med andre ord: Værker, som formidler en oplevelse.

Du skal have rettigheden til at distribuere og sælge værkerne.
Det vil sige, at du ikke nødvendigvis skal have lavet dem selv. Et pladeselskab eller et forlag kan derfor udmærket benytte DiGiDis distribution og salgskanaler.HVEM kan blive medejere?
Alle enkelt-personer kan blive medejere i DiGiDi, og derigennem opnå adgang til DiGiDis services.

Grundlæggende er idéen, at alle skal have fri og lige adgang til distribution af deres værker, nu da internettet har gjort selve distributionen så godt som gratis.

Der er derfor ingen optagelseskrav, ingen censur og heller ingen bindingsperioder.

Pladseelskaber, foreninger, forlag og andre virksomheder, der ønsker at anvende DiGiDi kan gør dette, ved at lade en person repræsentere virksomheden.

Den optimale distribution?
DiGiDi skal fokusere 100% på at sikre den optimale distribution af andelshavernes værker.
Det vil i praksis sige, at afbalancere forholdet imellem pris og kvalitet.

Selvfølgelig gælder det om at udbetale den størst mulige %-del af salget til andelshaverne.

Derfor har DiGiDi åbnet egne butikker på www.digibutik.dk og www.mobilbillet.dk, hvor du får udbetalt så godt som hele omsætningen, og samtidig får mulighed for at præsentere dine værker på en anstændig måde.

Men DiGiDi indgår også aftaler med eksterne distributører for at sikre, at værkerne er tilgængelige over hele verden.
På musikområdet har DiGiDi indgået aftaler, så musikken kommer til salg på stort set alle online tjenester, du kan komme i tanke om.
 

Kontakt DiGiDi
DiGiDi administration
tlf.: 27 89 18 14
Man-tors 10-14.
Musik support
tlf.: 27 89 18 13
Man-fre 10-14.

DiGiDi KBH
Lydens Hus
Gammel Kongevej 11, 4. sal
1610 Kbh V
Ring for aftale om møde.

Mere information
 
 
DiGiDi - Digital Distribution a.m.b.a. CVR 27628389 www.digidi.dk Hallelevvej 15, DK 4200 info@digidi.dk. +45 27 89 18 14