/ Forside / Musik / Vilkår og priser
Share |

Vilkår for distribution igennem DiGiDi

Hvad kan du sælge igennem DiGiDi?
Du kan distribuere et ubegrænset antal udgivelser igennem DiGiDi.
Det kan være dine egne såvel som andres værker.
Du kan altså fungere som distributionsselskab og pladeselskab.
Der er mange selskaber, der anvender DiGiDi til distribution af deres musik.

Med en DiGiButik kan du også sælge andre filformater end musik, f.eks. video, lydfiler og faktisk også postordrevarer.

Endelig kan du sælge billetter igennem DiGiDis professionelle billetsystem MobilBillet.dk, der bl.a. anvendes af flere festivaler.

Forudsætningen er, at du, eller dit selskab, har alle rettigheder til at distribuere værkerne, og at der er tale om lovlige værker, i den forstand, at værkerne ikke krænker gældende lovgivning i de lande, hvor du vælger at sætte værkerne til salg.


Hvad koster det?

Depositum 1.000 kr

Depositummet er samtidig betaling for ét andelsbevis. Så du bliver medejer af DiGiDi a.m.b.a. og får adgang til alle DiGiDis services.
Du hæfter dog ikke for mere end de 1.000 kr. uanset hvad der sker med DiGiDi.
Alle udgifter til distribution mv. trækkes fra dit depositum, så du skal ikke betale yderligere, så længe der er penge på din konto.
Depositum tilbagebetales ved udmeldelse.
Se Vedtægterne

DiGiDi Classic eller DiGiDi PRO
Medejere kan vælge imellem 2 former for adgang til distribution.

DiGiDi Classic 15kr/md
DiGiDi PRO 45kr/md 
Læs mere og se forskellene her
Registrering af ny musik
Du kan selv oprette og udgive din musik. 
For PRO brugere er dette inkluderet i den månedlige betaling. Som Classic bruger betaler du 75kr/udgivelse

Gratis stregkoder (EAN-koder)
Du skal ikke betale for stregkoder.

Takedown og rettelser
Ønsker du senere at få nedtaget din musik, koster det dog 37,50kr. pr. udgivelse, uanset om det er en single eller et album.
PRO brugere har adgang til frit at foretage alle øvrige rettelser, derunder at udskifte lydfiler og cover.
Som Classic bruger skal du kontakte DiGiDi for at lave rettelser i musik der allerede er udgivet.

Salgsbidrag
Som Classic bruger betaler du 8% af omsætningen til DiGiDi. 
Som PRO bruger er bidraget helt nede på 6%
Salgsbidraget dækker DiGiDis udgifter til at lave opgørelser og statistikker, og til at forhandle nye og flere distributionsaftaler.

BEMÆRK: DiGiDi har direkte aftaler med salgsstederne (iTunes, Spotify mv.) Så selvom du andre steder modtager 100% af royalty, er det BELØB DiGiDi udbetaler oftest større.

Salgsbidraget gælder for alle online-shops, hvor der sælges downloads (f.eks. iTunes og Amazon), for alle streamingtjenester samt for alle filformater solgt i DigiButikker

Betalingsbetingelser
For at sikre DiGiDi en stabil likviditet, anvendes følgende betalingsbetingelser.
Beløb under 250,- overføres til næste udbetaling.
Beløb imellem 250,- og 25.000 udbetales med 14 dages varsel.
Beløb over 25.000,- udbetales løbende måned + 30 dage

Udbetaling at indestående på andelskonti:
Indestående, der er overført fra tidligere tidsperioder, udbetales efter samme betingelser som ovenfor.
DiGiDi kan dog vælge at afdrage tilgodehavende OVER 25.000,- i rater over en tilsvarende tidsperiode.


Regneeksempel på indtægter ved distribution igennem DiGiDi:


  DigiButik    iTunes (DK)   Andre shops
 Udsalgspris 8.00    8.00    8.00
 Moms -1.60    -1.60    -1.60
 Før moms pris: 6.40    6.40   6.40
 Ncb (12%) -0.77    -0,58***    -0.77
 Shop  fortjeneste 0**  
 -0.57
    *  -1.74
 Bidrag til DiGiDi -0,51    -0.42   -0.28
 Til dig 5.12 
+ moms
   4.83 
+moms
   3.61
+ moms
Til dig, der selv har skrevet musikken og som ikke skal betale moms**** 7.17kr   6.64kr   5,28kr
*Butikkernes fortjeneste typisk 20%-30 %.

**I DigiButikken er der ingen mellemled. Fortjenesten i DiGiDis egen butik går til drift af server, betaling af dankortløsning samt videreudvikling til fælles fordel.

***iTunes har en særaftale med KODA. Der udbetales kun 9% i NCB.

****Du skal ikke betale moms, hvis din omsætning er mindre end 50.000,- kr. (hobbyvirksomhed), men du skal være momsregistreret.

Streaming
Streamingtjenesterne har meget forskellige aftalevilkår. Nogle steder (Yousee) modtager vi en forholdsvis andel af et fast beløb, andre steder (Spotify) modtager vi et beløb pr. stream, men det beløb kan være forskelligt, alt efter, om der er streamet af en abonnent, eller om det er et 'gratis', reklamefinansieret stream.
Også landet som streamet er foretaget fra kan påvirke prisen.

Spotify:
Prisen på et stream kan variere fra 0,3 øre op til 29 øre pr stream.
DiGiDi UDBETALER i gennemsnit 2,0 øre pr. stream (2015).
Der betales for alle streams, også selvom den samme person hører ét nummer 100 gange.
Det lyder ikke af meget, men det er ca. 50 gange så meget som du får ved at få din musik spillet på P3, hvis man regner pris pr lytter.
(DR P3: 42kr/min svarer til 0,05 øre pr lytter for et nummer af 3½ minuts varighed i et program med 300.000 lyttere)

Yousee: yYousee betaler en fast månedlig sum, som fordeles i forhold til hvad der bliver lyttet til. Så prisen pr. stream varierer efter hvor meget Yousee anvendes af kunderne. DiGiDi UDBETALER i gennemsnit 24 øre pr. stream (2012). De 24 øre giver kunden ret til at høre nummeret i 1 måned, hvorefter licensen fornyes.

OBS OBS Oktober 2014: Pga. ændrede licensaftaler, udgiver Yousee nu musikken 14 dage efter releasedato. Det gælder ikke kun for DiGiDi, men for alle deres distributionsaftaler, og det er desværre ikke noget, vi kan påvirke.


 

Priser

Se priser for musikdistribution

Se hvad du tjener

 
DigiButik
Din egen butik, hvor du selv sætter prisen og kan sælge alle digetale og postordrevarer.

Engangsomkostninger  
Oprettelse af butik 200,-
Oprettelse digital 'vare' 40,-
Oprettelse postordre vare 40,-
Oprettelse billet 100,-
   
Bidag pr solgt enhed:  
Bidrag ved salg af filer 8%
Bidrag pr solgt postordrevare 4,-
Bidrag pr solgt billet 4,- 

*)Gælder alle almindelige filformater. Lydbøger og andre meget store filer, f.eks. zip-filer af hele albums betales 5,- pr solgt eksemplar.

Andet
DiGiDi har en række andre services til medejerne bl.a.: 
Pressemeddelse 200,-
 
BEMÆRK
Alle udgifter fratrækkes din andelskonto, hvor du har indbetalt 1.000, og hvor indtægterne fra dit salg kommer ind.
Du skal altså ikke indbetale noget, hvis der er penge på kontoen.

 
 
 
DiGiDi - Digital Distribution a.m.b.a. CVR 27628389 www.digidi.dk Hallelevvej 15, DK 4200 info@digidi.dk. +45 27 89 18 14