/ Forside / Støtte til DiGiDi
Share |

Støtte til DiGiDi

☉De har støttet DiGiDi
DiGiDi/DKUA har med stor taknemmelighed modtaget støtte fra følgende bidragsydere.

Statens Kunstråd (2008 og 2011)
DiGiDi har søgt og modtaget støtte af 2 omgange igennem Musikalske Vækstbede, og har modtaget i alt 200.000,- kr.

Danida og CKU (2008)
I forbindelse med DiGiDi Ghana har vi modtaget over 400.000kr til støtte for aktiviteterne i Ghana. De fleste af pengene var under Importstøtte ordningen, og skulle derfor anvendes i Danmark, til markedsføring af Ghanesisk musik. Men det har dog også været muligt at købe udstyr til Ghana, så de selv kan uploade musik.

DKF, DPA. DJBFA, DMFF og Artistforbundet (Okt 2005)
DiGiDi søgte 1.2 mio kr til 1 års drift af et musik-sekretariat, der kunne varetage kontakten til organisationernes medlemmer, og rådgive i forbindelse med digital distribution, internetrettigheder mv.
Organisationerne ydede tilsammen et kontant bidrag på 50.000 kr.
Vi anser dette bidrag som en stor blåstempling af DiGiDis aktiviteter.

Biblioteksstyrelsen.(9. december 2004)
BS har bevilget et tilskud på 400.000 fra Musikpulje til bibliotekernes indkøb af Online Musik.
BS støtter kun den del af projektet, der giver bibliotekerne mulighed for materialevalg.
Projektet omfatter en database til registrering af musik, samt en mulighed for bibliotekerne for at tilgå denne database med avancerede søgefunktioner, således at musikbibliotekarerne kan foretage et kvalificeret materialevalg.

KODA (2004 og 2010)
Organisationerne bag KODA (DKF, DPA. DJBFA og DMFF) har på rådsmødet vedtaget, at der kan ansøges om støtte til at udgive musik via DKUA fra 'PopUpShop' puljen.
Der kunne gives 700,- i støtte til køb af en andel i DKUA. Opdatering: Denne ordning findes desværre ikke længere.

KODAs kollektive båndmidler. (Maj 2004)
DKUA har søgt og modtaget 75.000 kr. i maj 2004 i form af en underskudsgaranti.

Artistforbundet. (2003)
Allerede i 2003 gik Artistforbundet ind og støttede DKUA med 50.000 kr kontant.
Det var meget fremsynet af forbundet, og gav os alle nye kræfter til at forsætte arbejdet.Stor tak til Artistforbundet.    
 
DiGiDi - Digital Distribution a.m.b.a. CVR 27628389 www.digidi.dk Hallelevvej 15, DK 4200 info@digidi.dk. +45 27 89 18 14